Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika panny

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení jsou střední až vysoké, celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají přiliš rovné. Ramena mají totiž trochu svěšená. Celý zjev působí tak trochu dojmem měkkosti a zženštilosti. Jejich tvář je protáhlá, ale oválná, brada málo výrazná. Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý. Obyčejně mají krátké a tenké nohy.
Lidi této skupiny není možno tak lehce rozeznat, neboť nemají skoro žádné zvláštní znaky. Typické pro ně je, že skoro vždycky vypadají mladší, než jsou ve skutečnosti, což je vidět hlavně na ženách. Hlas těchto lidí bývá jednotvárný a ne příliš silný.

Povaha
Lidé narození v tomto znamení jsou velmi bystří a šikovní. Na život hledí velmi prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání je mírný a líbivý, ale všichni mají sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají nejraději sebe. Jinak jsou tiší a mlčenliví, jen málokdy se rozčilují. Ve svých náhledech bývají nestálí a snadno se dají ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost. Skoro všichni jsou lítostiví a ustavičně trpí pocitem, že jsou nemocní, ačkoli jim vůbec nic není. Nemůžeme o nich říci, že jsou hypochondři, ale přece jen chybí jejich povaze svěžest a jakási přirozená radost. Při jednání s těmito lidmi musíme být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a urážliví. Kromě toho mají ještě tu špatnou vlastnost, že lidem obyčejně všechno zazlívají a i poznámky řečené v žertu si vykládají ve zlém. Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní, neboť rádi kritizují jiné a na svých spoluobčanech hledají většinou jen chyby. Hlučnost je znervózňuje, dokonce i mírné oživení je jim nepříjemné.
Rádi mají pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi šikovní, v ručních pracích rychlí a přesní, někdy až puntičkáři. Nejednou jim překáží i to, je-li nějaká věc nesprávně položená, například příbor na stole, a takové maličkosti jim dovedou pokazit radost a dobrou vůli. Velmi těžko se jim dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často služební místa. Ale když si na tyto jejich vlastnosti zvykneme, potom vycházíme s nimi celkem dobře. Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná. Dovedou vystihnout nejdůležitější body, aniž by se dali splést nějakými vedlejšími okolnostmi. Vidí vše zřetelně a střízlivě. Na všechno hledí prakticky, bystře. Nikdy se nedopouštějí náhlých a nerozmyšlených činů. Všechno si přesně a dobře rozváží. Jejich střízlivé myšlení téměř nikdy není ovlivňováno citovými momenty. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho nároční. Nenávidí nápadnost a výstřednosti v módě. Ve své nesmělosti sami nechtějí být nápadní, před ruchem unikají.
Velkou námahu, tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko. Nesportují, necvičí, ačkoli by to pro ně bylo velmi užitečné.

Láska
Milostné city těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému a zdrženlivému životu. Šíří kolem sebe ovzduší čistoty a nedotknutelnosti. Nesnášejí ostré vtipy nebo poznámky. Rádi se rozčilují nad milostnými vztahy jiných, v tomto jsou velmi nesnášenliví. Ale sami u sebe neberou už obyčejně mravy tak přísně. Rádi koketují. Chtějí se líbit a jsou štastní, když se do nich někdo zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost jim lidé často i zazlívají.
V manželství jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek a dobré zařízení než o pohodlí manželů. Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné utrpení. Po celý den se uklízí a čistí a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.
Muži narození v tomto znamení nejsou právě nejpříjemnějšími manželi. Mnozí z nich nejsou nikdy zcela spokojeni. Jsou často tak pedantní, že se do všeho míchají, například na každém jídle vidí chybu, žádný oběd nebo večeře není podle jejich chuti. Jednou je něco slané, horké nebo příliš okořeněné, podruhé říkají pravý opak. Stále mluví o žaludečních potížích a různých jiných chorobách. Své okolí dovedou trápit až do úplného zoufalství. Člověk je musí vyslechnout a nesmí se jim vysmát, neboť jinak by se s nimi nedalo vydržet. Hráli by si na uražené, celé dni by nepromluvili. Mezi ženami narozenými v tomto znamení najdeme i mnoho takových, které se vůbec nevdají. Zůstávají z nich staré panny, jak jim všeobecně říkáme.
K lidem narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Kozoroha. Tito lidé budou nejspíš souhlasit s jejich názory a budou je velmi dobře chápat.
Ale vyšlo by jim i spojení s osobou narozenou ve znamení Býka. V úvahu by mohly přijít i osoby narozené ve znamení Raka, neboť žijí též zdrženlivě. Rovněž výhodné by bylo, kdyby se našel člověk, kterému stojí Měsíc ve znamení Panny.

Dětství
Děti narozené v tomto znamení jsou velmi šikovné a rozumné. Obyčejně se učí velmi lehko. Někdy je až obdivujeme, jak dobře jim jde učení cizím jazykům. Současně se mohou učit více jazykům, neboť výborná pamět jim značně ulehčuje studium.
Jinak jsou to děti klidné a tiché. Nadělají málo hluku, jsou poslušné a dobré. Mají radost ze svého dobrého chování a rodiče po této stránce nemají s nimi mnoho starostí. Již od útlého věku mají rády pořádek a čistotu. Své věci nenechávají pohozené, bez velkých řečí si je uloží. Velkou radost mají, když mohou číst nebo psát. Své dopisy píší tak, že by se i dospělí mohli od nich poučit. Mají velmi rády živé hry. Je však třeba, aby mnoho cvičily, neboť jsou tělesně slabé. Děvčata mají rády pletení anebo jiné ruční práce. Jsou citlivé a jemné, ale co nejdřív se u nich začne projevovat sklon k sobectví.

Povolání
Lidi narozené ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobrých zaměstnanců, na které si nikdy nemusíme stěžovat. Co udělají, je přesné a správné. Někdy zacházejí do detailů. Rádi dělají například tabulky, které nikdo nepotřebuje, ale všechen ztracený čas nahradí zase svou rychlostí a usilovností. Když jim chceme něco v jejich práci vytknout, musíme to učinit taktně a opatrně, neboť i nejmenší kritika je těžce uráží a často ji pokládají za projev osobní nenávisti. Občas se jich dotkne i dobře míněná poznámka natolik, že jak mohou, hledají si nové místo.
Z lidí narozených ve znamení Panny bývají dobří spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním směru mohou dosáhnout velkých úspěchů. Mají krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem systematičnosti. Bývají z nich dobří redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové. Velmi se hodí i na jemné ruční práce. Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.

Nemoci
Po zdravotní stránce jsou dost choulostiví. Trpí nachlazením, musí se chránit před každým větříčkem. Nejsou snad ani tak slabí, jenže mají příliš málo pohybu a konečně sami si často namlouvají, že se choroby přímo na ně lepí. Často chodí k lékaři. Když se od lékaře dozvědí, že jim nic není, urazí se. Choroba, ať už předstíraná nebo skutečná, dělá jim podivnou radost. O jejich příznacích se dokáží bavit celé hodiny a jsou štastni, když je posloucháme a máme s nimi soucit.
Nezřídka jsou choulostiví i na poruchy v zažívání a trpí i malými žaludečními potížemi. Ale tyto těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám je vykreslují. Mají radost, když mohou držet nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže, aby dosavadní dietu mohli změnit.

Charakteristika býků

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení nebývají příliš vysoké postavy. Většinou mají vysoký zátylek a krátký krk, takže se nám zdají, že jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká, tvář dosti široká a kulatá, s dobrou zdravou barvou. Čelo mají nízké a nos krátký. Jejich oči jsou velké a milé a zacloněné brvami. Pohled mají mírný a melancholický. Charakteristickým znakem těchto lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a velké a silné zuby. Jejich chůze je pomalá a odměřená.

Povaha
Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi klidní, trpěliví a nenároční. V životě chtějí dosáhnout především klidu a pohodlí. Jejich náhledy jsou většinou konzervativní, těžko je přesvědčit o něčem jiném a novém. Zřídka se dají ovlivnit a své názory obhajují tvrdě a velmi umíněně. Život si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření; ovšem ne proto, že by byli pyšní, v jejich případě můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost jim brání v navazování nových známostí a omezuje jejich styk s neznámými lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát, že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání, neboť právě lidé narození ve znamení Býka jsou velmi upřimní a poctivě smýšlející.
Typickým znakem těchto lidí bývá velká pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle, kdy se jim dokonce nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní. Žádná práce se jim nepříčí a rozkazy plní - pokud jen mohou - co nejpřesněji.
Jsou mírumilovní, ke svým nejbližším velmi dobří a shovívaví, vždy ochotni pomoci. Ačkoliv jsou odměření a klidní, přece se dokáží velmi rozčílit, vydráždíme-li je natolik, že zapomenou na všecko, co se kolem nich děje. Takové výbuchy jsou obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je. Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jim a neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je k případným nebezpečným činům.
Tyto osoby jsou však v životě velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají pevnou půdu a vždy vědí, co dělají. Neznají fantazii a blouznění, neradi mnoho mluví, vytrvale jdou svou vyšlapanou cestou.
V lidech narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta láska k umění a všemu, co je krásné. Většinou mají silné umělecké schopnosti, zvláště pro sochařství a hudbu. V tomto znamení se rodí mnoho zpěváků. Často mají neobyčejný zájem i o stavitelství.
Je-li Venuše, jako ovládající planeta znamení Býka, vystavena ozařování špatnými planetami, může se stát, že se vyvine méně hodnotný typ lidí, tj. lidí paličatých a lenivých. Na takové lidi se může člověk málokdy spolehnout, neboť nedokáží dodržovat sliby - většinou jen proto, že jsou leniví. Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla a rádi se oddávají smyslným touhám.

Láska
Takoví lidé nepatří ani mezi nadšence, ani mezi idealisty. Lásku berou jen z přirozené stránky, nesnášejí dvoření a vůbec neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se ucházejí o osobu, která je zajímá. A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci nic určitého. Ačkoliv jsou jejich erotické pudy velmi silné, jako milenci jsou málo aktivní, těžko od nich můžeme očekávat jasné vyznání lásky. Rádi se zdržují v blízkosti milované osoby a obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své lásce, stačí, když jsou u ní. Ačkoliv sami lásku nikdy nevyznávají, touží právě po tom, aby je o své náklonnosti přesvědčovali jiní.
Když jsme se tedy zamilovali do člověka narozeného ve znamení Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost. Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo aktivní způsob života. V mládí je smyslnost těchto lidí velmi brzděna a často se projevuje až v manželství. Jako manželé jsou věrní, přítulní a rádi se zdržují doma. V manželství bohužel však často ztrácejí své umělecké zájmy a v touze po pohodlí často na umění zapomínají. Proto je třeba, aby druhý partner tyto umělecké zájmy svého druha stále podněcoval. S lidmi narozenými ve znamení Býka můžeme dost dobře vycházet, neboť jsou velmi trpěliví a vyhýbají se hádkám. Důležité je, abychom je nikdy neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich klid.
Jde-li o méně hodnotný typ lidí tohoto znamení, bývají v lásce násilní a nespolehliví. Svoje počínání nekontrolují a často propadají úplně surovým smyslnostem.
Partnery pro život měli by si volit mezi lidmi narozenými ve znamení Kozoroha nebo ve znamení Panny. Když se jim to podaří, zavládne mezi nimi harmomie, shoda a velmi dobré vzájemné porozumění.
Mimořádně příjemné by mohlo být takové spojení s osobou, která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel člověk narozený ve znamení Býka partnera, který při narození měl ve znamení Býka Měsíc, mohl by s ním být velmi štastný.

Dětství
Děti narozené v tomto znamení nepřinášejí mnoho starostí. Jsou velmi klidné a přítulné, zacházíme-li ovšem s nimi aspoň trochu laskavě. Vůbec neklamou, vždy mluví pravdu. Už zpočátku jsou trochu uzavřené, což znamená, že si k nim musíme hledat cestu. Nesnášejí hlučné hry a vyrušování. Nejraději se baví osamoceny. Těší se ze stavebnic a z her, které vyžadují trpělivosti. Rodiče musí dbát na to, aby už v začátečním stadiu výchovy potláčeli v nich sklony k pohodlí a probouzeli v nich dřímající rozhodnost. Bylo by správné, kdyby se zavčas začaly obírat uměním. Zjistilo se, že například v modelování dosahují velmi pěkných a obdivuhodných výsledků.
Ale rodiče měli by si všímat i hudebního nadání dětí. Důležité je, aby děti svoje schopnosti rozvíjely soustavně a nezanedbávaly je z lenivosti. Protože se z takových dětí mohou lehce stát požitkáři, je třeba zavčas v nich potláčet sklon k přecpávání žaludku. Celkem možno říci, že děti narozené ve znamení Býka nepřišly na svět, aby trápily rodiče.

Povolání
Protože lidé narození ve znamení Býka mají velký smysl pro povinnosti, můžeme s nimi počítat na zodpovědná místa. Jsou nejen svědomití a spolehliví, ale dokáží se postarat i o to, aby všichni jejich podřízení byli odpovědní, přesní a spolehliví. Jako pracovníci jsou ve své činnosti vytrvalí a houževnatí. Těžké však je od nich žádat, aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když je necháme pracovat jejich obvyklým způsobem, najdeme v nich nejvěrnější a nejobětavější spolupracovníky. Při práci uvažují střídmě a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených a nepromyšlených činů.
Protože mají vrozenou touhu po penězích, na každé práci si dávají velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenápadnou tvořivou prací získávají dost často dobře placené postavení. Pro reformy a jakékoliv jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výborně se osvědčují jako polnohospodáři, zvláště jako pěstovatelé ovcí. Nejlépe jim vyhovuje klidný a rozjímavý život na vesnici.
Z uměleckých směrů přichází v úvahu sochařství, zpěv a stavitelství. Uspěšně se mohou uplatnit i v chemii. Ženy narozené ve znamení Býka jsou obyčejně velmi praktické hospodyně anebo vedoucí velkých závodů. Jsou výborné kuchařky a dokáží všechno velmi úsporně zařídit.

Nemoci
Lidé ze znamení Býka jsou náchylní jen k velmi málo chorobám. Bývají to onemocnění krční, jako zánět mandlí, řidčeji mají sklony k hlízám a vředům. Tito lidé však mají odpor k lékům. Nesnášejí chemické léčivé prostředky. Když musí v nemoci užívat nějaké léky, dávají přednost přirozeným léčivým prostředkům, jako jsou byliny a jiné domácí léky.


Charakteristika berana

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení jsou obyčejně vysocí a dobře vyvinutí, mají vzpřímenou postavu, pevný a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a rázný. Krk mají poměrně dlouhý, čelo zkosené šikmo dozadu, nos většinou ostrý a velmi výrazný. Vlasy mívají světlé až narudlé. Jejich pohled je pronikavý a velmi pevný, hlas zase velmi panovačný.

Povaha
Povahově jsou to lidé velmi odvážní, energičtí a rozhodní, jdoucí směle za svým cílem. Vždy chtějí být první a dokáží prosazovat nové myšlenky. Obyčejně se upokojí jen tehdy, prosadí-li svou vlastní vůli. Rychle se rozhodují a do každé činnosti se pouštějí s velkým nadšením. Jsou veselí, zdá se, že přímo překypují radostí. Ale rádi zveličují a často se dopouštějí výstředností. Každému a při všem chtějí potvrdit své mimořádné schopnosti a výkony a málokdy jsou sami se sebou spokojeni.
Nesnášejí, vnucuje-li se jim někdo nebo je někdo ovládá. Chtějí být zcela nezávislí a svobodní a za tuto svou nezávislost dovedou i obětavě bojovat. Protože jsou velmi odvážní, jejich činy možno kvalifikovat jako šílené.
Chtějí ničit všechno staré a podle svých vlastních myšlenek tvořit úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají vskutku geniální a často velmi překvapující. Ale nedokáží je realizovat, protože jim často chybí trpělivost. Ještě před uskutečněním svého předsevzetí začnou se obírat novými myšlenkami a projekty. Jejich život je vlastně nepřetržitým bojem o úspěšné uplatnění se.
Lidé tohoto typu mají zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné a získávat je jako svoje oddané pomocníky. Jsou tedy výbornými vůdci. Ale nejsou to přiliš příjemní společníci, neboť jsou panovační a netrpěliví, vždy chtějí jen rozkazovat, nesnesou ani ten nejmenší odpor a často jsou velmi zlostní. Všechno znají lépe než ostatní, jejich povaha je zdrojem ustavičných konfliktů. Žijí proto, aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy v popředí.

Láska
Láska zasahuje do života těchto lidí velmi brzy. Nezřídka si zvolí své partnery už ve školních lavicích. V manželském spolužití se jejich charakter nemění. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy. Ani v manželství nesnášejí jakékoliv omezování a už vůbec ne pocit něčí nadřazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zůstat téměř neomezená. Má-li jejich partner jen trochu podobnou povahu, dochází k vážným nedorozuměním a ostrým střetnutím. Dobře vycházejí jen s lidmi, kteří je obdivují.

Dětství
I při výchově dětí, narozených ve znamení Skopce, setkáváme se s velkými těžkostmi. Už od útlého dětství touží po nezávislosti, nechtějí si dát rozkazovat, nesnášejí disciplínu. Musí se jim ponechat kus samostatnosti, jinak by se staly tvrdohlavými a panovačnými. V dětském kolektivu se vždy snaží hrát vedoucí úlohu.
U těchto dětí je třeba co nejdřív potlačit pronikavě se projevující žárlivost. Dáváme jim hry, které rozvijejí fantazii a nutí něco hledat, řešit. Nejraději by si snad hrály s cínovými vojáčky. Taková hra jim totiž umožňuje, aby byly vůdci a mohly rozkazovat. U těchto dětí nezřídka objevíme strategické schopnosti. Není třeba jim bránit, aby sa mohly zdržovat mimo svůj domov, neboť vždycky touží především po volnosti. Protože se cítí v rodinném prostředí utlačované, využívají každé příležitosti, aby se dostaly ven. Je třeba jen od nich žádat, aby se brzy vrátily - a budou nám vděčné. Potom budou jistě i v ostatních věcech mnohem poslušnější.
Tyto děti bývají veselé, živé a hlučné. Dlouho v klidu neposedí, rády dovádějí. Ale to jim nesmíme zazlívat, snažme se jim moudře přizpůsobit, projevit spolu s nimi radost ze života. Takto i sobě zpříjemníme život.

Povolání
O lidech narozených ve znamení Skopce jsme už říkali, že nesnášejí podřízenost. Doporučuje se, aby si zvolili takové povolání, kde by mohli pracovat i rozhodovat samostatně, pokud možno bez zásahu představených. Je-li takový člověk zaměstnán ve větším podniku, vynaloží všechno svoje úsilí na to, aby se co nejdříve dopracoval vedoucího postavení. Nejlépe se hodí k vojsku, kde se z nich často stávají dobří důstojníci a vojevůdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou udatností a rozhodností.
Velmi dobrých výsledků dosahují tito lidé jako kresliči a architekti. V obchodním podnikání dosahují úspěchu jen tehdy, když nejde o skromnou a mravenčí práci, ale o prudký vzestup.
Všeobecně možno říci, že jim vyhovují taková zaměstnání, v kterých se zachází se zbraněmi, ohněm nebo se železem, například v puškařství, v kovoobráběcích oborech nebo ve strojírenství apod. Mimořádné úspěchy mívají také jako lékaři-chirurgové.

Nemoci
Protože lidé narození ve znamení Skopce mají obyčejně silnou tělesnou soustavu, bývají zřídkakdy nemocní. Většinou trpí jen bolestí hlavy, někdy vysokým krevním tlakem. Snadno dostávají sluneční úpal. Velké rozčílení může mít za následek delší nespavost. Mívají o něco vyšší horečky, které však nikdy netrvají dlouho. Pokud jde o úrazy, jsou to nejčastěji popáleniny, zranění střelnými nebo sečnými zbraněmi.

Charakteristika vodnářů

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení mívají velmi pěknou a štíhlou postavu. Jejich tvář je podlouhlá nebo i okrouhlá, s poněkud delší bradou, která je výrazná, ale ne ostrá. Jejich oči jsou vždy nádherné. Vodnář je totiž zvláště pro ženy znamením krásy. Vlasy mají obyčejně světlé a jemné, jejich chůze je lehká a jistá. Tyto lidi těžko rozeznat, neboť mají mnoho výrazných znaků a v jejich typech se můžeme snadno splést.

Povaha
Jinak jsou to lidé přizpůsobiví, s poctivým charakterem. Obyčejně mají velké ideály, jsou skromní, trpěliví a věrní. Typické je pro ně jejich vysloveně lidské smýšlení. Mnozí z nich mají velmi pevnou vůli, ale často jim chybí rozvaha. Mnoho uvažují o neuskutečnitelných věcech. Pohrouží se do svých myšlenek, aniž by se s někým poradili nebo se od někoho poučili. Nejde tu o paličatost, protože v mnohých záležitostech všedního života se dovedou velmi dobře přizpůsobit a nijak neprosazují svou vlastní vůli. Ale když už jednou vidí před sebou cíl, potom už neznají překážky. Někdy si pro takovou myšlenku zničí celý svůj život. Tuto vlastnost mají však všichni lidé narození v tomto znamení. Obyčejně se zajímají o sociální problémy.
Jejich další dobrou vlastností je pracovitost. Kromě toho vedou klidný život. Ve společnosti jsou oblíbeni, ale mnohem lépe snášejí samotu. Milují přírodu a rádi bádají jen v její určité oblasti. V tomto bádání jsou vytrvalí a houževnatí.
Jsou to lidé, s kterými je velmi dobré soužití. Neradi se hádají, mají dobrou povahu. Jsou přítulní a věrní přátelé a velice ochotně pomáhají. Protože se upoutali k určité myšlence, kterou chtějí uskutečnit, často se dožívají zklamání, které je může někdy i zničit. Pro tuto svoji myšlenku žádají plné porozumění od jiných a jsou velmi uraženi, když se tak nestane. Když je někdo rázně odmítne, pociťují to jako velmi krutou bolest.
Jejich myšlenky jsou často utopické. Když přijdou na to, že se zásadně zmýlili, zmocňuje se jich nejtěžší deprese. Tehdy nechtějí o světě nic slyšet a jen těžko se upokojí. Musí je chytnout další nová myšlenka, aby se s novými silami zvedli a znovu ji začali vášnivě uskutečňovat.
Když při narození těchto lidí působilo nepříznivé ozáření z jiných planet, bývají z nich velcí sobci. Ale i přesto zůstávají laskavými. Jsou však takoví chladní a odměření, že často míváme při nich nepříjemný pocit. Potom už ani jejich osobní kouzlo nemůže zakrýt jejich sobeckost a chamtivost. Lidé tohoto typu bývají velkými buřiči, mnohdy i skvělými vůdci. Někdy jsou náladoví a nevypočitatelní.

Láska
Vcelku jsou proměnlivé povahy. Lehko se nadchnou, rychle se dají oslnit zvláštnostmi nějaké osoby. Ale takový omyl netrvá nikdy dlouho, neboť vlastnosti, které někomu připisovali, neexistují, a oni to co nejdřív poznají. Přichází tedy nové velké rozčarování a zklamání. A protože chtějí poznávat ustavičně něco nového, ihned se odvrátí od svého druha, v kterém se zklamali.
Jejich milostné city nejsou příliš silné. Většinou je upoutává jen zájem a obdiv. Jakmile toto nadšení ochabne anebo když si najdou novou známost, dochází obvykle k přerušení dosavadního vztahu. V takovém případě jim vůbec nezáleží na tom, jak prožívá druhá strana toto rozloučení. Ochladnutí citů přichází náhle a je to takové ochladnutí, jaké by u nich nikdo nepředpokládal.
Tito lidé vytvářejí často neobyčejné milostné vztahy. Jsou schopni odpoutat se od všedního života a jít zakázanými cestami. Nejednou mají velmi intimní vztahy i k osobám stejného pohlaví. V manželství jsou z nich nepříjemní partneři. Navenek jsou totiž vždy laskaví, zdvořilí a přátelsky naladění. Ve skutečnosti nejsou upřimně srdeční a něžní. Tělesné přednosti jejich druhů je přitahují více než přednosti partnerovy duše. To je velká zvláštnost jejich povahy. Ačkoli se velmi zajímají o lidský charakter, nejsou schopni proniknout až do hloubky duše jiného člověka. V manželství jsou mnohem stálejší a - což je důležité - dokáží být svému druhovi celkem věrni.
Hodnotný svazek mohou vytvořit s osobami narozenými ve znamení Blíženců nebo Vah. U lidí narozených ve znamení Blíženců najdou velké pochopení pro svoje myšlenky. Žijí s nimi ve shodě a v úplné harmonii. Výhodné spojení mohou vytvořit také s osobami narozenými ve znamení Vah, neboť mají jasný úsudek, který jim vrací odvahu a rovnováhu. Stejně dobré manželství mohou mít i s osobami narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce. Ale šťastný krok udělají tehdy, když uzavřou sňatek s osobou, které při její narození stál Měsíc ve znamení Vodnáře.

Dětství
Děti narozené ve znamení Vodnáře se vychovávají dost těžko. Již v mládí jsou bouřlivé, zaujaté proti všemu, co je staré. Nechtějí se dát vést. Vzdorují všemu, co od nich žádají dospělí, a lehko se rodičům odcizí. Proto rodiče musí s nimi často souhlasit, musí jim dát na vědomí, že dokáží s nimi myslit a - což je významné - nikdy nesmějí být už napřed zaujati proti jejich výstředním myšlenkám.
Tyto děti skoro vždy projevují zájem o botaniku. Vkusně si připravují herbáře a sbírají podivné kamínky. Rychle se v nich vyvíjí smysl pro barvy. Jejich fantazie je tak silná, že někdy dokáží vytvořit nejobdivuhodnější malby a kresby. Jinak jsou klidné a milé. Protože se v nich poměrně rychle probouzejí pohlavní pudy, vzniká nebezpečí různých komplikací. Záleží na rodičích, aby jim v tomto směru zavčas poskytli potřebné vysvětlení.

Povolání
Lidé narození ve znamení Vodnáře se velmi dobře hodí pro povolání souvisící se studiem přírody. Bývají z nich dobří botanici, geologové a astronomové. V těchto oblastech mohou dosáhnout velkých úspěchů, neboť ve vědecké činnosti jsou neúnavní a pracují s velkým nadšením. Protože vždy touží po něčem novém a novoty vyžadují také odvahu, mnozí z nich jsou též vynikajícími letci.
Vyznačují se i uměleckými schopnostmi. Jsou dobrými spisovateli, autory děl s velkými uměleckými hodnotami. Také v této oblasti lidské činnosti hledají nové cesty. Proto se stává, že někdy neprorazí. Jako malíři odmítají všechno staré a zkoušejí nové, excentrické metody. Jejich umělecké práce jsou vždy nápadné originalitou myšlenky. Vůbec se nehodí za úředníky, protože jsou příliš buričští a bojují o uplatnění vlastních myšlenek a metod.

Nemoci
Po zdravotní stránce jsou nejchoulostivější na nohy. Často mívají krečové žíly, nádory na nohách, často si vykloubí kotník. Trpí též poruchami krevního oběhu a otravami krve. Ženy mívají bolesti při menstruaci. Jinak jsou celkem zdraví, nejsou náchylní k nastydnutí ani k jiným chorobám.

Charakteristika raka

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení mají masitou, zavalitou postavu. Krk nemají velmi dlouhý, ale zato dosti široký. Jejich tvář je okrouhlá a plná, pleť vypadá mdle a zduřeně. Brada je málo výrazná, nos skoro nepatrný. Tvář se obyčejně svrašťuje. Vlasy jsou světlé a vodnaté, pohled trochu plachý a zasněný. Lidé z této skupiny jsou obyčejně bledí. Tělo je spíše zavalité, ale údy jsou štíhlé. Obyčejně nemívají velmi silný hlas. Jejich chůze je pomalá a trochu těžkopádná.

Povaha
Když si všimneme povahové vlastnosti lidí narozených ve znamení Raka, zjistíme, že jsou zdrženliví, klidní a přizpůsobiví. Většinou touží po pevné opoře. Potřebují člověka, na kterého se mohou spolehnout. Jejich nálada se rychle mění, čímž značně trpí.
Ačkoli jsou velmi váhaví a stydliví, přece jen touží, aby si jich někdo všiml. A mrzí je, když se tak nestane. Nedokáží se vnucovat a nedovedou ukázat svou pravou tvář. Proto jsou velmi vděční, když se stanou terčem upřimného zájmu. Pro svou velkou stydlivost mnoho v životě zmeškají. Bývají znepokojeni a nejisti i v těch nejobyčejnějších situacích, které jsou jim zcela samozřejmé. Jsou-li například v cizím městě, nedokáží zastavit člověka na ulici a požádat ho o informaci. Raději sami celé hodiny hledají. Pozvání na návštěvu je velmi potěší, ale ze studu návštěvu stále odkládají. Proti těmto vlastnostem jsou zcela bezbranní. Ve společnosti přímo trpí. Zmocňuje se jich strach, že se zesměšní. Mají pocit, že každý pozoruje jejich posunky a slova jen proto, aby se jim mohl vysmát.
Ale třebaže jsou stydliví, někdy překvapí velkým nadšením. Milují všechno romantické a tajemné a nezřídka jsou velmi pobožní. Mají výbornou paměť, vzpomenou si i na nepatrný, zcela malicherný zážitek, přičemž nezapomínají ani na celkem zbytečné podrobnosti. Jsou velmi přítulní a mají radost, když si mohou oživovat staré vzpomínky. Schovávají si i malé památky, domovu a sourozencům jsou věrni a nejštastnější jsou v kruhu své rodiny. Ačkoli velmi rádi cestují po světě, pokaždé až chorobně touží po domově a rodině. Velmi si váží starých fotografií. Nový nábytek nemají v oblibě, nejlépe se cítí v prostředí, které jim připomíná dětství.
Lidé narození ve znamení Raka jsou celkem nenároční a šetrní. Vystačí i s málo penězi, aniž by měli pocit nepříjemného omezení. Je-li Měsíc, který vládne ve znamení Raka, nepříznivě ozářen, jsou leniví a jejich náladovost dokáže znervóznit celé okolí. Nic jim není po vůli a často sami nevědí, co by vlastně chtěli. Nezřídka se u nich projevuje i sklon k nepořádku.

Láska
Lidé narození ve znamení Raka bývají velmi stydlivými nápadníky. Strach před blamáží jim brání, aby milované osobě vyznali svoje city, a nejednou je nutí, aby se celé dni skrývali. Nechce-li je druhá osoba úplně ztratit, musí je sama vyhledat. Přístup k nim není jednoduchý. Nejsou totiž jen náladoví, ale žádají též - aniž by oni něco říkali - aby každý hned uhádl a pochopil příčinu jejich nálady. To však bývá někdy těžké, neboť každou chvíli mění svou náladu. Někdy se mračí i pro takové věci, které se jiného člověka ani nedotknou. Citlivost těchto lidí je vskutku těžko pochopit.
Výborně se hodí pro manželský život. Mají rádi svůj domov a svou rodinu a jsou hotovi obětovat za ni všecko.
Ženy narozené v tomto znamení jsou nejlepšími matkami, jaké si jen můžeme představit. Vůči manželovi se ani ve chvílích lásky nechovají jen jako milenky nebo manželky, ale spíš jako starostlivé matky. Rády obklopují láskou druhé, dokáží jim zpříjemňovat život a připravit všechno pohodlí. Jsou štastné, když mohou ošetřovat druhé a starat se o ně. Ženy, u kterých je Měsíc nepříznivě ozářen cizími planetami, zacházejí ve svých mateřských citech příliš daleko a svoje děti vychovávají tím nejškodlivějším způsobem. Je to tzv. "opičí láska", která dětem víc škodí než prospívá. Vyspělejší ženy tohoto druhu mají mnoho smyslu pro domácnost a šetrnost, což se však u méně hodnotných typů zvrátí ve skrblení, malichernost a nesoucit.
K osobám narozeným ve znamení Raka se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Ryb a Štíra. Je-li partner narozen ve znamení Ryb, láska k domovu se utužuje ještě více a toto spojení je pro děti velmi výhodné. Lidé narození ve znamení Štíra obyčejně i v nějakém uměleckém směru podněcují člověka narozeného ve znamení Raka. Výhodné je i spojení s osobou narozenou ve znamení Panny, neboť ta má též ráda klid a spokojenost. Kdyby si člověk narozený ve znamení Raka našel osobu, která má ve znamení Raka Měsíc, mohl by s ní být velmi štastný.

Dětství
Děti narozené ve znamení Raka rodiče příliš nezaměstnávají. Protože jsou velmi přítulné a upřimné, vnikneme snadno do jejich něžné duše. Takovým dětem je třeba věnovat se co nejvíc. Snad žádné jiné dítě netouží víc po lásce a opoře rodičů jako právě toto. Ale i později nedovede být žádné dítě přítulnější jako děti narozené v tomto znamení. Takové děti velmi trpí, když jejich rodiče nejsou doma, ačkoli to nikdy neříkají. Ale když je pozorujeme, můžeme to hned zjistit. Tyto děti nemají rády hlučné hry, rády čtou a poslouchají o cizích krajích. Jejich fantazie a představivost je ohromná. Proto vnímají příběhy tak, jako by je samy prožívaly.
S takovými dětmi je třeba často chodit mezi cizí lidi, aby se postupně zbavovaly citlivosti. Musíme se starat i o to, aby se před hosty neukrývaly, ale otevřeně a směle s nimi hovořily. Když překonají první zábrany, budou se zřejmě velmi těšit. Trochu se dá potlačit i jejich přílišná citlivost.

Povolání
Lidé narození ve znamení Raka se velmi dobře hodí pro povolání, v kterém mohou uplatnit svou výbornou paměť. V úvahu přichází například studium dějin apod. Protože mají velký cit a smysl i pro všechno staré, jako jsou zvyky a mravy, mohli by se věnovat i dějinám umění. Ale štěstí mívají i v povoláních souvisejících s vodou a tekutinami. Proto se hodí i za námořníky, lodní inženýry, výrobce minerálních vod, lékárníky apod.
Mnozí z nich mívají velké herecké nadání a často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ale i tu je jim ostýchavost často na obtíž a je k nevíře, jako tito lidé trpí trémou.
Ženy narozené v tomto znamení mohou být výborné ošetřovatelky, vedoucí sanatorií a zotavoven. Mají mnoho nadání i pro divadlo, ale touha být matkou obyčejně převládá nad touhou po divadle.

Nemoci
Lidé narození ve znamení Raka nejsou tělesně příliš silní. Nejcitlivější částí jejich organismu je žaludek. Poznají hned každé překročení v dietě, ale i každé duševní vzrušení má na žaludek vliv. Také jejich ledviny jsou dost choulostivé. Měli by se chránit příliš těžkých jídel. Do středního věku těžkosti nemívají, ale možno předpokládat, že je někdy přece jen budou mít. Občas trpí chorobami krevními a revmatickými, ale ne tak často jako chorobami žaludku. Lidé narození v tomto znamení silně podléhají vlivu Měsíce a při jeho určitém stavu, jako je například úplněk, první čtvrt nebo poslední čtvrt, trpí mnozí z nich nespavostí anebo velkou nervozitou.

Charakteristika kozoroha

Lidé narození v tomto znamení mají většinou střední postavu, jsou obyčejně štíhlí, trochu chudí. Jejich tvář má velmi ostré rysy, nos je výrazný a ostrý, brada hranatá. Pleť na tváři je obyčejně bledá, vážné, poněkud posunuté oči bývají dost hluboko vsazené. Jejich chůze je pomalá a odměřená.

Povaha
Prvořadou a typickou vlastností těchto lidí je nesmírná ctižádost a velká usilovnost. Nejraději se ponořují do těžkých věcí, řeší je s vytrvalostí, která vzbuzuje obdiv. Lehká práce je nezajímá. Všechno, co dělají, je velmi přesné, ale nikdy ne puntičkářské. Když se jim práce ani přes velkou námahu nepodařila, pustí se do ní znovu. Neúspěch je neodradí, ale spíš naopak, žene je do zvýšené činnosti. Jsou velmi spolehliví. Všechny povinnosti plní co nejsvědomitěji a nejpřesněji. S nedbalostí nebo nepřesností se u nich nesetkáváme.
Bývají to lidé velmi vážní a uzavření. Jejich důvěru můžeme získat jen těžko, neboť je v nich trochu podezřívání

Charakteristika blíženců

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení jsou prostředně velcí, někdy až vysocí a štíhlí. Na tváři, úzké, trochu oválné, vynikají silně výrazné rysy. Brada bývá trochu delší než u ostatních lidských typů. Obyčejně mají dlouhé ruce, velmi často pěkné oči a velmi neklidný, hledající, nikoli však číhající pohled. Jejich ruce jsou trochu nervózní. Pro tento druh lidí je charakteristická čilá pohyblivost. Chůzi mají obyčejně rychlou a živou.

Povaha
Už i znamení, v kterém se narodili, poukazuje na to, že mají dvojí povahu. Někdy jsou velmi dobrotiví, laskaví a pokorní, jindy zase úplně bezcitní. Jejich neklidný duch je věčně v činnosti. Stále hledá něco nového. Proto mají dost rozervanou povahu. Protože jsou velmi schopní a široce nadaní, těžko se rozhodují pro něco trvalého. Když se do nějaké věci pustí, rychle ji odloží a začnou s novou, kterou po čase vytlačí další.
Podobně to bývá i s jejich přáteli. Lidé tohoto typu se velmi lehko pro někoho nadchnou, ale po krátkém čase mají hned přítele nového, který se jim momentálně zalíbil.
Jejich činnost je poznačena neklidem a chvatem, jako by se sami obávali, že by se mohli začít zaměstnávat něčím jiným ještě dříve než dokončí jednu práci. Ale když mluví o nějakém názoru nebo o práci, kterou právě dělají, dokáží být tak rozhodní, ba až fanatičtí, že se zdá nemožné, že by někdy mohli tak snadno všecko odložit stranou. A přece se to může stát i při nejmenším podnětu.
Učí se velmi lehce a velmi rychle a jsou velmi čilí. Lehce se vžívají do nových věcí. Pochopí každou situaci, jejich čilý duch se umí všemu přizpůsobit.
Typickou vlastností lidí narozených ve znamení Blíženců je řečnický zápal. Když začnou hovořit o problému, který je zajímá, nadchnou se vlastní řečí tolik, že se stanou rozvláční a zdlouhaví. Neuvědomují si, že se odchýlili od tématu. Mluví dál, bez ohledu na to, zda je někdo poslouchá.
Protože jsou to lidé rozervaní, málokdy - i když by to chtěli - dochází u nich k věrným a přítulným citům. Je známé, že nikdy nedokončí svou práci. Odloží ji v polovině a již se k ní nikdy nevrátí. Proto se nesmíme divit, když jsou - při svých sklonech k věčné změně - nervózní a podráždění. Jejich duch, zaměstnaný ve dne v noci, jim nikdy nedopřává klidu a znemožňuje jim jakékoli soustředění.
Jinak jsou to lidé velmi zvědaví. Když něco poslouchají, co je zajímá, chtějí se dostat každé věci na kloub. Tajemství jsou na to, aby je odkrývali. Nepokojem netrpí jenom oni sami, ale svůj neklid a chvat vnášejí i do svého okolí. Proto si mnoho lidí nemůže zvyknout na jejich nestálou povahu. Nedokáží najít střední cestu. Zazlívají všem, kdož se neztotožňují s jejich názory.
Když je Merkur, který vládne ve znamení Blíženců, nepříznivě ozářen, lidé narození v této době jsou nespolehliví a velmi podráždění. Je to především velká zvědavost, která je ani na chvíli nenechá na pokoji. A protože nejsou diskrétní a svá tajemství rádi oznamují druhým, není třeba se jim svěřovat. Jsou totiž nestálí, snadno mohou zradit své přátele a v konečném důsledku stát se i jejich nepřáteli.

Láska
Na city těchto lidí se můžeme spolehnout jen zřídka. V prvním zápalu jsou velmi okázalí a svou lásku potvrzují novými a novými vyznáními. Přitom jsou přesvědčeni, že jejich city nemohou nikdy oslábnout a že nikdy nedokáží opustit milovanou osobu. Píší velmi něžné dopisy. O svých citech rádi mluví s velkým nadšením a zápalem. Když se o svého druha ucházejí, jsou neobyčejně náruživí a ohniví. Vyznávají lásku a o její velikosti a věrnosti ubezpečují bohatým výběrem stále nových a nových obratů. Jsou pozorní, galantní a svým kouzlem lehko oklamou druhé. Jsou z nich totiž výborní společníci.
Rozpoložení jejich duše jsou většinou velmi hluboká. Rádi a lehce mění předmět své lásky. Tím ovšem způsobují mnoho utrpení, lítosti a žalu. Mají vrozený silný sklon uplatnit se, který je jako motor žene vpřed a nutí je, aby existovali jako střed všeobecné pozornosti.
U těchto lidí nejednou přichází k prudkým změnám. Jejich náruživost se lehko změní ve strašnou nenávist. Někteří si rádi hrají na detektivy. Sledují jiné osoby, aby odhalili jejich tajemství, kterého by mohli proti nim použít. Při této práci postupují velmi šikovně.
Ani na ženy narozené ve znamení Blíženců nemůžeme se dost spolehnout. Ale přece jen jsou lepší než muži. Často stojí před volbou mezi dvěma muži, za které by se mohly vdát, ale nedovedou se rozhodnout ani pro jednoho, ani pro druhého. Obyčejně prožijí mnoho trpkých zklamání.
Nezřídka se stává, že lidé narození ve znamení Blíženců milují současně dvě osoby. Ale když se mají rozhodnout, jsou velmi podráždění. Rozhodnutí oddalují a v takovém případě si nejednou vítězství odnáší někdo třetí. Ale i přesto se může manželství s takovou osobou vydařit. V rodinném životě často nacházejí oporu, která jim dosud scházela, a nakonec se stanou pozornými a příjemnými manžely.
Nejvýhodnějším spojením pro takovou osobu je manželství s člověkem, který se narodil ve znamení Vodnáře nebo i ve znamení Vah; u posledních se však někdy vyskytuje silněji sklon k časté změně názorů. Velmi harmonické může být manželství s osobou narozenou v Kozorohu anebo Lvu, neboť v obou připadech je tu přizpůsobivost, schopnost souhlasit s jejími názory. Výborné spojení pro člověka narozeného ve znamení Blíženců je sňatek s osobou, u které ve znamení Blíženců stojí Měsíc.

Dětství
Ani výchova dětí narozených v tomto znamení není lehká. Opatrní rodiče musí postupovat se vší přísností, aby už od samého začátku vychovávali silného a vytrvalého člověka. Když začnou dítě zavčas přivykat na soustředěné myšlení a poctivou práci, mohou vykonat velký kus potřebné a užitečné práce.
S dětmi narozenými ve znamení Blíženců je třeba zacházet velmi laskavě. Musíme jim dokazovat lásku a za žádných okolností nedovolit, aby byly roztržité a nesoustředěné. Když zpozorujeme, že staré ještě nedokončily a už chtějí začít něco nového, je třeba přísně trvat na dodržení systému a pořádku. Neboť už ve hře se projevuje neklid, roztržitost a rozháranost takové povahy. Tyto zvyky se nedají úplně odstranit. Ale můžeme je silně potlačit a ztlumit, můžeme zabránit, aby živelně rostly a mohutněly, můžeme jim zastavit cestu návyky k systému a pořádku v činnosti dítěte.
Když takové dítě nechce ani slyšet o nějakém malém příteli, je třeba dokonale zjistit příčiny. Když není důvodu k nějakému zhlížení, odporu a hněvu, přísnými, ale teplými slovy upozorníme své dítě, že takovým postupem zraňuje city svého druha. Ale jinak děti narozené v tomto znamení jsou většinou velmi srdečné.
Projevuje-li dítě nadání pro víc věcí, je třeba, abychom je zaměřili jen na jeden nebo dva předměty. Jinak bychom vedli dítě k povrchnosti. Můžeme říci, že tyto děti jsou bystré a lehko se učí.

Povolání
Lidé narození ve znamení Blíženců mají velký talent pro obchodní podnikání. Ihned zpozorují všechno nové a v duchu si už představují výhody a zisky. Protože dokáží každého snadno přesvědčit, jsou z nich dobří prodavači, agenti nebo obchodní cestující.
Obyčejně mají dvoje povolání. Je to pro ně výhodné, uspokojuje je to, neboť získali širší prostor pro svoje schopnosti. Jinak se mohou dobře uplatnit též jako právníci nebo žurnalisté. Zkrátka a dobře - potřebují povolání bohaté na zajímavé změny a vzruchy, v kterém netrápí člověka denně se opakující ustálené zvyky a nuda.

Nemoci
Tito lidé nemívají příliš silnou konstrukci a velice si musí chránit své zdraví. Většinou velmi rychle nastydnou. A protože jejich plíce jsou nejcitlivější, musí být velmi opatrní. I jejich nervy jsou dost labilní. Stálý neklid, změny, vzruchy, námaha a přepracovanost je předčasně činí nervózními. Ženy narozené v tomto znamení mají velký sklon k hysterii. Proto je třeba tyto lidi častěji nutit k tomu, aby vypřáhli z práce a duševně si odpočinuli.

Charakteristika lvů

Vzhled
Postava lidí narozených v tomto znamení je obyčejně velká, horní část těla dobře vyvinutá. Postava vcelku budí silný a zdravý dojem. Tvář je oválná a má svěží barvu. Čelo je silné, ale nevystupuje, pleť je bez vrásek, vlasy zvlněné, oči živé a srdečné. Celý zjev působí dojmem přirozené autority. Tito lidé mají velmi teplý a zvučný hlas.

Povaha
Lidé narození ve znamení Lva mají nejšlechetnější a nejvznešenější povahy. Všichni mají vrozenou zdravou pýchu a touhu po vládnutí. Mnozí z nich jsou výborní vládcové a vůdcové. Jejich smýšlení je velkorysé a šlechetné, vůbec neznají pocit strachu a méněcennosti. Vystupují se samozřejmou důstojností. Vzbuzují úctu, ačkoli o to vůbec neusilují.
Povahou jsou velmi veselí. Všude, kde se objeví, šíři ovzduší tepla a veselosti. Děti narozené v tomto znamení lidé nazývají také "slunečními". A opravdu, tito lidé mají tak otevřenou a slunečnou mysl, že dokáží rozveselit svoje okolí i tehdy, když je stísněné špatnou náladou. K tomu nepoužívají ani mnoho vtipů, ale jsou takoví přímí a svěží, že jejich nezaujatý a přímý zásah dokáže strhnout i ostatní. Jsou velmi sebevědomí, úzkost, obavy a nejistotu vůbec naznají a tak se tedy plně mohou věnovat jiným. Pomáhají při každé příležitosti, a to tak důstojným a taktním způsobem, že se před nimi není třeba vůbec stydět. Tito lidé přímo pociťují potřebu dávat něco ze své velké síly i jiným.
Lidé tohoto typu si vždy určují vysoké cíle. Jejich způsob života má v sobě něco mimořádného. Myslí tak čistě a ušlechtile, že se často stává, že je druzí lehko oklamou řečmi. Nezřídka nedovedou pochopit, že by jejich důvěru mohl někdo zklamat. Tito lidé bývají pyšní a může se stát, že najednou někým nebo něčím velmi pohrdají. Ale nejsou mstiví a dokáží velkodušně odpouštět. Je-li Slunce, jako ovládající planeta znamení Lva, ozařováno nepříznivě, může jejich pýcha přerůst až v nadutost.
Lidé tohoto typu jsou většinou ohnivé povahy. Jejich milostné city jsou velmi silné a jejich dobrosrdečný, šlechetný způsob vzbuzuje u jiných pocit štěstí. Mají veselé a ustálené názory a tak jsou velmi příjemnými společníky. Jsou to lidé, které skoro nikdy neopustí dobrá nálada a vůle a na které se snad ani nedokážeme hněvat.

Láska
V lásce jsou velmi spolehliví a pozorní. Nemají smysl pro milostné pletky a nejsou záletníky. Znají jenom skutečně upřimné vášně, a když někoho milují, mají ho rádi celou svou bytostí.
Málokdy je slyšíme mluvit o vlastních starostech. Se vším nepříjemným se snaží vyrovnat sami, jiné neobtěžují. Navenek jsou veselí a usměvaví i tehdy, když jsou v duši smutní. Velmi se radují, když mohou milovanou osobu bohatě obdarovat a zmírnit její starosti.
Manželství s těmito lidmi se téměř vždycky vydaří. Jsou věrní a mají velice rádi děti. Ženy narozené v tomto znamení patří k nejlepším matkám. Jejich rodinný život je velmi krásný a harmonický. Při nepříznivém planetárním ozáření mohou být někdy tito lidé příliš smyslní.
Pokud jde o manželství, měli by se spojit s osobami narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce, neboť s oběma typy si mohou dobře rozumět. Velmi výhodně mohou vytvořit svazek i s osobou narozenou ve znamení Vah nebo Blíženců. Kdyby si tento člověk našel osobu, která při narození měla ve znamení Lva Měsíc, bylo by to spojení velmi šťastné.

Dětství
Děti narozené ve znamení Lva jsou velmi rozkošné. Mají kadeřavé vlasy, přímou, bystrou tvářičku s oslňujícím a podmaňujícím výrazem.
Jejich rodiče můžeme nazvat velmi štastnými. Všechno jim jde lehce a hravě. Jejich děti nemívají špatnou náladu, vždy jsou veselé a zdravé a již od svého útlého mládí jsou to téměř osobnosti. Každý je má rád a je jim nakloněn.
Děti jsou zase šťastné, když mohou něco někomu darovat, a uděláme jim radost, když jim dovolíme, aby obdarovaly chudší nebo aby se mohly se svými hračkami podělit s přítelem. Je třeba jim vštípit význam šetrnosti, neboť někdy mívají sklon k marnotratnosti. Peněz však nepoužívají k ukojení vlastních přání, neboť někdy darují víc, než jim kapsa dovoluje. Potřebují však slunce a teplo.

Povolání
Protože lidé narození ve znamení Lva mají vrozenou důstojnost a autoritu, hodí se nejlépe na významná reprezentační místa. Úspěšně se mohou uplatnit ve všech povoláních, kde mohou vést a rozhodovat.
Spolupráce s takovými lidmi je poměrně snadná a příjemná, neboť - i když jsou velmi sebevědomí - rádi se dají poučit. Při společné akci neznají tajnůstkářství, vždy jsou přímí a otevření. Výborně se osvědčili jako zlatníci nebo klenotníci. Jako malíři, hudebníci nebo herci mohou dosáhnout mimořádných úspěchů. Jsou z nich výborní řečníci, jejich silná osobní přitažlivost spojená s imponujícím zjevem dokáže roznítit posluchače. Jejich jisté vystupování působí příznivě na dav.

Nemoci
Pokud jde o zdravotní stav, jejich organizmus je velmi silný a odolný. Zřídka trpí revmatismem. Ale většinou se těší velmi dobrému zdraví.
Lidé narození v tomto znamení mají rádi sluneční koupele. Dlouho trvající chmurné počasí je deprimuje. Velmi potřebují slunce, neboť udržuje v nich náladu a dává jim sílu. Umírají obyčejně na srdeční mrtvici.

Charakteristika váhy

Vzhled
Všichni lidé narození v tomto znamení mají velmi souměrnou, krásnou postavu a pěkné držení těla. Jejich pohyby jsou klidné a vláčné. Mívají typickou oválnou tvář se souměrnými rysy. Jejich oči jsou obyčejně velké a sametově lesklé, s klidným, mírným pohledem. Velmi charakteristické jsou jejich perfektně formované dlouhé ruce.

Povaha
O lidech narozených ve znamení Vah se říká, že jsou velmi otevření, svědomití a slušní, přímo nenávidící spory. Raději obejdou všechno, co zavání konfliktem. Nikdy spor nevyvolávají. Ale třebaže působí dojmem velmi vyrovnaných, jistých a stálých lidí, není tomu tak, neboť jsou velmi nerozhodní a nejistí. Pravdu má obyčejně ten, kdo mluvil poslední. A ačkoli jsou celkem poctiví a upřimní, není možno se na ně spolehnout, neboť se dají snadno ovlivnit. I když se do něčeho dají velmi soustředěně, zakolísají, jen co uslyší nějaký jiný názor, a dají se do úplně protichůdné věci. Jejich zvláštností je, že navenek jsou neochvějní, ale přece každému přístupní. Když je někdo označí za "náladové", velmi jim křivdí. Vždyť se i oni sami pokládají za takové, co nepodléhají vlivům. Ale přece jen hledají oporu, o čemž svědčí zvláště to, že se rádi přátelí s lidmi se silnou povahou. Máme je rádi pro jejich laskavost, přímost a šlechetné myšlenky.
Jejich povaha je vyrovnaná. Dovedou se velmi dobře přizpůsobit. Nehádají se. Rozčilí se jen tehdy, když je někdo velmi ostře napadne. Tehdy se stávají trochu energičtějšími. Když se musí sami o něčem rozhodnout, jsou velmi zneklidněni a těší se, když to namísto nich udělá někdo jiný. Často se stává, že je nepovolaní lidé přemluví a poradí jim.
Typickým rysem jejich povahy je spravedlivost. Ale nemají silnou povahu, neboť když narazí na odpor, ochabnou a vzdají se všeho, i kdyby šlo o milé a příjemné věci.
Mají vyvinutý smysl pro krásu. Mluví slušně, hrubých slov nepoužívají. Všechno dělají s určitým kouzlem a půvabem. I jejich domov je velmi pěkný. Nábytek hezky rozestavený, zařízení i šatstvo vkusné a harmonické. Nesnášejí ostré barvy, ale jemné, ovšem pěkně zladěné. Mají rádi kvalitní věci, nenávidí napodobeniny a laciné klenoty.
Milují hudbu a umění. Výborně tančí, mají velmi silný cit pro rytmus a ladné pohyby. Také sami jsou většinou dobrými hudebníky a dávají přednost lehké hudbě před těžkou. Rádi se zdržují v malých, uzavřených společnostech, nesnášejí hlučné zábavy. Jsou výbornými hostiteli, všechno dokáží tak příjemně uspořádat, že se hosté u nich cíti jako doma.

Láska
Protože jsou to lidé velmi klidní, obyčejně jsou dobrými manželi. Jen málokdy způsobují sváry. Jsou taktní a přizpůsobiví, vyhýbají se třenicím, výstupům a nepříjemnostem. Ale jsou značně samolibí. Těší se, když schvalujeme jejich vkus a když si všímáme jejich oděvu. Dopouštíme se velké chyby, když u žen přehlédneme novou toaletu nebo nový klobouk. Jejich druh musí vždy vystupovat bezvadně, působit dojmem elegance, mít vybrané způsoby. Rády chodí do společnosti, neboť chtějí, aby je mnozí viděli. Nejsou příliš koketné, ale velmi samolibé. Rády chodí do divadla, rády tančí a rády se slušně baví. Stravují se v prvotřídních jídelnách. Velmi dbají na své věci a správně si je ošetřují.
Takoví lidé jsou tedy velmi způsobilí pro manželství. Bývají jemně veselí, což je pro každého příjemné. V domácnosti nevyvolávají hádky, všechno se vyřídí v klidu. V nevinných zábavách a v návštěvě divadel je nemusíme omezovat, neboť je to jejich jediná radost.
Nejlépe se k nim hodí osoby narozené ve znamení Vodnáře, neboť dovedou dobře chápat jejich hluboké umělecké cítění a na mnohé otázky mají společný názor. Přiměřenými partnery jim mohou být i osoby narozené ve znamení Blíženců. Když jeden z manželů je narozen ve znamení Lva nebo Střelce, mohou mít příjemný život. Velmi dobře by si rozuměli také s osobou, které Měsíc stojí ve znamení Vah.

Dětství
Děti narozené ve znamení Vah potřebují při své výchově především velkou lásku. A stálou oporu. Nejraději mají laskavé napomínání, neboť velké řeči je zastrašují. Jejich výchova není těžká, neboť dobré způsoby mají vrozené. Je třeba však velmi dbát na to, aby se nestaly samolibými, každou chvíli nehleděli do zrcadla. A omezovat jejich přílišné touhy po zábavách.
Zmírňovat však musíme také jejich nerozhodnost a kolísavost náhledů. Když zpozorujeme, že přátelé je příliš ovlivňují, musíme je zavčas dostat z dosahu tohoto působení. Je pozoruhodné, že tyto děti velmi rády hrají divadlo.

Povolání
Pokud jde o výběr povolání pro lidi narozené ve znamení Vah, můžeme ríci, že jim dobře sluší soudcovský talár. Mají totiž velký smysl pro spravedlnost. Také se dobře osvědčují jako vyšší úředníci, protože v případě potřeby vždy umějí říci rozhodné slovo. V soukromém životě mají všichni rádi komorní hudbu a rádi účinkují v ochotnických divadlech. Pracuje se s nimi příjemně. Jsou svědomití a skromní, dají se poučit a nejsou vzdorovití.
Pro muže se hodí ještě povolání bytového architekta, respektive čalouníka. Ženy zase mívají úspěch v módních ateliérech. Jejich návrhy jsou smělé a jejich práce vkusná. Velmi úspěšně vedou také rytmické a taneční školy. Jako herečky vynikají v úloze salónních dam.

Nemoci
Lidé narození ve znamení Vah jsou obvykle velmi zdraví, ačkoli trochu citliví na ledviny a močový měchýř. Při zanedbání léčení těchto chorob vznikají u nich chronická onemocnění. Někdy je trápí také cukrovka. Jsou dost citliví na nápoje, nesnášejí zvláště uhličité tekutiny a trochu jim škodí i víno, ačkoli je velmi rádi pijí. Jejich výchova jim sice bráni v opíjení se, ale zato prudce reagují na alkohol. Někdy stačí jeden pohárek, aby se dostali do veselé nálady.

Charakteristika ryby

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení mají obyčejně menší, většinou vyhublou postavu, poněkud oblá ramena a ohnuté držení těla. Jejich nohy jsou trochu nemotorné. Mají slabě vyvinutou bradu. Pleť na jejich tváři je obyčejně bledá. Tito lidé vypadají trochu zasněně a lhostejně. Oči mají téměř vodnaté a bezbarvé. Vlasy velmi jemné a ne příliš husté. Jejich hlas je dost jednotvárný, málo melodický.

Povaha
Z povahové stránky jsou ostýchaví, někdy budí dojem, že jsou zakřiknutí. Jsou neobyčejně citliví a často i při nejmenším podnětu začnou plakat. Neradi se seznamují s novými lidmi. Přitom jsou velmi rozpačití, plaší a působí dojmem, že by nejraději zmizeli.
Nikdy nemohou o něčem rozhodovat. Dají se ovlivnit. Chybí jim rozhodnost, jsou kolísaví, často sami nevědí, co chtějí. Potřebují oporu druhých a při každé maličkosti žádají o radu. Tedy nejštastnější povahy to nejsou. Žijí v ustavičném neklidu a strachu. Bezstarostnost téměř neznají. Vždy přemýšlejí o tom, co všechno by se mohlo stát, kdyby se jim něco nepodařilo. Takoví lidé stále trpí, jako by úlohu trpících měli nejraději. Jiným lidem rádi pomáhají, jsou úslužní. Ačkoli jsou nespolehliví, na jejich pomoc se můžeme spolehnout, neboť jsou velmi obětaví. Protože jejich charakter je vratký a podléhá různým vlivům, často se dostanou do rozporu i se zákonem. V duši jsou úplně korektní a poctiví. Ale jsou-li ve špatném prostředí, nejednou se dopouštějí i nejhorších podvodů. Podobají se lidem, kteří žijí v transu.
Rádi cestují po moři; nejlépe se cítí u vody, tam jsou snad nejklidnější. Jsou romantici a mají silnou fantazii, snívají při plném vědomí. Jejich typickou vlastností je nedostatečný smysl pro pořádek a roztržitost. Po celé hodiny hledají své věci, jsou hned nervózní, nedovedou si pomoci - a když je najdou, znovu je ztrácejí.
Tito lidé by vůbec neměli pít alkohol. Mají rádi dobrá jídla a dobrá vína. Velkým nebezpečím jsou pro ně omamné jedy. Rádi zvou na hostiny, mají vyvinutý smysl pro domácnost, hosté se cítí u nich velmi příjemně.
Jsou pohodlní, někdy dokonce až leniví. Musíme je nutit, aby něco dělali. Mají velmi slabou vůli a příliš málo energie, aby něco sami začali. A když něco začnou, potřebují povzbuzení, aby znovu neupadli do obvyklé nečinnosti. Mají schopnost být médiem, vábí je nadpřirozené věci a obírají se myšlenkami o posmrtném životě. V této skupině lidí se najde mnoho náměsíčníků.
Při nepříznivém ozáření z jiných planet se stávají tito lidé přímo vzorem nespolehlivosti. Mnozí jsou velmi nepřesní. Když se dostanou do velmi špatné společnosti, ztrácejí svoje normální cítění a mohou se dostat do rozporů se zákonem.

Láska
V lásce jsou velmi ostýchaví, nedovedou živě a rázně postupovat. Mnozí z nich milují jen zdaleka, vůbec si netroufají přiblížit se. Neštastně se zamilují a často někoho zbožňují po celé roky, ačkoli ho znají jen povrchně. Všechny jejich milostné zážitky se obyčejně odehrávají jen v jejich bohaté fantazii.
Pro manželství jsou velmi schopní, konečně jejich velkým přáním je, aby si mohli založit rodinu. Ale první krok k tomu musí většinou vykonat jejich partner, neboť oni sami se nedovedou definitivně rozhodnout. Jinak by jejich dvoření trvalo celé roky. Muži se skoro nikdy nežení sami, z vlastní iniciativy, často je musí oženit druzí. Najdou-li v manželství dostatečnou oporu, jsou dobrými manželi, neboť mají rádi svůj domov. Umějí zacházet s dětmi a pro rodinu přinesou lecjakou obět. Mívají mnoho dětí.
Nejlepšího souladu dosahují s lidmi narozenými ve znamení Štíra nebo Raka. K osobě narozené ve znamení Štíra mívají zvláštní náklonnost, dovedou se jí zcela podřídit a dají se od ní vést. Tito lidé příznivě působí na jejich schopnosti. Hodí se k nim také lidé narození ve znamení Raka, neboť mají vyvinutý smysl pro rodinný život a pro domov. Stejně blízcí jsou jim i lidé narození ve znamení Kozoroha nebo Ryb. Ale nejlepší je, když uzavřou sňatek s osobou, které stojí Měsíc ve znamení Ryb.

Dětství
Při výchově dětí narozených v tomto znamení je třeba mít trpělivost, protože jsou velmi přecitlivělé a nesnesou výčitky. I z mírného pokárání bývají neštastné a už při přísnějším pohledu začnou plakat. Je třeba s nimi zacházet mírně, neboť při tvrdším slově obyčejně velmi trpí.
Typické je, že všechny děti narozené v tomto znamení mají sklon k lenivosti a nepořádku. K práci je musíme stále nabádat, naléhat na ně, tlačit, neboť jim chybí silná vůle. Tuto nesamostatnost si nedovedou odvyknout. Ale vhodnou výchovou se přece jen dá mnoho napravit. Aby si odvykly ostýchavosti, musíme je často dostávat do společnosti cizích lidí. Na toto trpí hlavně děvčata, kterým přijde zatěžko už i to, když musí pozdravit cizího člověka.
Tyto děti mívají dobrý sluch a obyčejně i dobrý hlas. Ale v každém případě jejich největším nepřítelem je lenivost.

Povolání
Jedinou snahou lidí narozených v tomto znamení je obětovat se pro druhé. Mívají štěstí v povoláních, která souvisejí s vodou nebo jinými tekutinami. Jsou z nich výborní stavitelé lodí, rádi se věnují námořnictví. Jsou dobrými Iékárníky, sladovníky, obchodníky s vínem, výrobci lihovin apod. Mohou být také dobrými kuchaři nebo ošetřovateli nemocných. Mezi těmito lidmi je mnoho zpěváků a hudebníků. Nespolehliví jsou jako zaměstnanci v obchodě nebo v úřadě. Ženy mohou úspěšně pracovat jako učitelky mateřských škol, ošetřovatelky nebo vedoucí jeslí. Používá se jich též jako médií, ale to je úplně zničí.
V zaměstnání je třeba na ně stále dozírat. Jejich výkyvy jsou sice veImi malé, ale po čase mohou přerůst až do odpuzující lenivosti. Často jim musíme připomínat přesnost.

Nemoci
Mnozí lidé narození ve znamení Ryb jsou slabé povahy, náchylní k nachladnutí. Nohy mají skoro vždy studené, po těle mrazení, nesnášejí chladné počasí. Nejchoulostivější jsou jejich nohy. Ve stáří trpí revmatismem. Jejich nejnebezpečnějším nepřítelem je alkohol
.

Charakteristika střelců

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení mají většinou velmi štíhlou, elastickou postavu s nápadně dlouhýma nohama. Jejich čelo je vysoké, obočí tvoří krásný oblouk, nos je pěkně formovaný. Mívají pěkné, lesklé vlasy, které jim na spáncích rychle vypadávají. Jejich oči hledí vždy přímo, zdá se, že v pohledu mají výraz odvahy. Zuby mívají zdravé. Barva pleti je velmi svěží. Celá postava, hlavně v starších letech, působí dojmem zdraví a síly.

Povaha
Povahově bývají tito lidé veselí a uvolnění. Neznají překážky a váhavost. Obyčejně jsou přísní a upřimní. Snad až tolik přísní a upřimní, že dokáží zranit druhé. Ale přitom nejsou uštěpační nebo zlomyslní. Prostě jsou tak poctiví, že si své názory za žádných okolností neumějí nechat pro sebe. Kdo si jejich povahu oblíbí, velmi rád se s nimi setkává a baví, protože jejich přirozený způsob života je svěží, oživuje a podněcuje. Život berou z jeho veselejší a snadnější stránky, jen zřídka se zaměstnávají duševními problémy. Rádi sportují, věnují se zvláště jízdě na koni a lovu. Následkem své prudké povahy jsou někdy mnohomluvní, ale nikdy nikomu nelichotí. Milují život v přírodě, a když se do ní delší čas nedostanou, cítí se jako ve vězení. Tento typ lidí není možno omezovat. Jinak by ztratili pocit svobody a nezávislosti.
Zvykají si být velmi výbušní, hned je všechno rozčilí. Ale když je hněv přejde, brzy zapomenou na jeho příčinu. Se svými pochybnostmi se nikdy netají, i před jinou osobou hovoří o nich přímo. Celkem jsou to lidé štědří, rádi něco darují a potom se těší z radosti jiných. Když chtějí někomu pomoci, vyhazují peníze dost lehkomyslně. Přitom sami nejsou nároční a znají hodnotu peněz. Hry v karty jsou pro ně dost nebezpečné, protože jsou prudcí, často všechno postaví na jednu kartu.
Jinak jsou to lidé podnikaví a dobrodružní. Jsou dobyvační a touží po nezávislosti. Jejich úsudek je logický, jsou vytrvalí, stálí a většinou se nehodí pro život v městě.

Láska
Jejich povaha je velmi ohnivá, lehce vzplanou. Když někoho mají rádi, milují ho s velkou vášní. V lásce jsou nedočkaví, ale přitom upřímní; netrápí se a netouží tajně. Svému partnerovi dají najevo, že s ním jdou jen proto, aby ho dobyli. Milovanou osobu rádi obdarovávají, někdy skutečně dávají víc, než mohou. Zvláště muži se dokáží pro ženu zcela zničit. Ale tu je každé napomínání zbytečné. Rádi se sice pro lásku nadchnou, ale vždy visí nad nimi nebezpečí, že jejich svazek dlouho nepotrvá, protože se po čase nadchnou pro jinou osobu. Pro manželství nejsou tedy ideální, velmi rychle tu dochází k rozvodům. Ale pro manželství se nehodí ani ženy narozené v tomto znamení. Znají to a proto se často rozhodnou pro volný a nezávislý život. Jinak tyto ženy rády sportují a milují přírodu.
V manželství nejlépe vycházejí s osobami narozenými ve znamení Lva nebo Skopce. Tento druh lidí má totiž stejné myšlenky a názory, dokonce i stejné cíle. Dobře se snášejí i s osobami narozenými ve znamení Vodnáře a Střelce. Ale snad nejpříznivějšího spojení by dosáhli s člověkem, kterému Měsíc stojí ve znamení Střelce.

Dětství
Děti narozené v tomto znamení jsou většinou veselé a usměvavé, velice zdravé, čilé a svěží. Nesnášejí rozmazlování. Někdy jsou trochu prudké, ale to jim musíme odpustit, protože prudkost je jejich povahová vlastnost. Snaží se, ale v mnohých případech se nedokáží ovládnout.
Když si však přece jen příliš dovolují, musíme je krotit. Nerady mají sedavé hry. Potřebují pohyb, volnost. Pohyb na slunci a na vzduchu. V tomto je příliš neomezujme, protože potřebují pocit nezávislosti a samostatnosti, po kterém velmi touží. Musíme jim ho dopřát, protože jinak by se nám odcizili. Ale když jim tuto životně důležitou volnost poskytneme, poslechnou nás ve všem. Neučí se moc rády. Nemají na to dost nadání. A není správné, když je s učením příliš zatěžujeme. Zato rády čtou cestopisné a dobrodružné knihy a takového čtení se nemohou nikdy nasytit.

Povolání
Lidé narozeni ve znamení Střelce náramně milují volnost a život v přírodě. Tyto vlastnosti je předurčují k sportovní kariéře. Hodí se také za lovce a myslivce. Jsou z nich dobří důstojníci. Velmi rádi jezdí, a proto se hodí za učitele jízdy. Mohou z nich být výborní vedoucí výprav. Snesou totiž velké útrapy a dovedou čelit každému nebezpečí. O svých výpravách dokáží napsat velmi poutavé knihy. Nesnesli by však natrvalo sedavé zaměstnání.

Nemoci
Pokud jde o choroby, jsou především choulostiví na plíce. Právě proto je přitahuje tak mocně život v přírodě. Nelze říci, že by trpěli na těžké případy plicních chorob. Většinou si stěžují na onemocnění plicních hrotů. Ve svém nejvlastnějším zájmu se musí šetřit a přísně dodržovat lékařské rady. Ale o to se musí starat hlavně jejich blízcí, protože oni sami jsou dost lehkomyslní. Často mívají také ischias. Při sportování přicházejí často k úrazům, jako jsou zlomeniny a vykloubeniny.
Je-li Jupiter, který vládne tomuto znamení, nepříznivě ozařován v době jejich narození, přidružují se ke zmíněným chorobám ještě
choroby oční.

Charakteristika štírů

Vzhled
Lidé narození v tomto znamení bývají velmi vysocí a mají velmi pronikavé myšlení.

Povaha
Jsou neobyčejně bystří, všechno nové a neznámé velmi rychle pochopí. Jejich myšlení však nejen přijímá vědomosti, ale též je rozvíjí. Obyčejně mívají originální názory, které s úplným fanatismem také obhajují. Když jim někdo odporuje, dokáží se trochu rozčilit. Zvykají si být paličatí; když si už vytvořili svůj názor, málokdy jej opouštějí.
Zvláštní jsou také tím, že jednou jsou neobyčejně ochotní a dokáží se celí angažovat, podruhé nestrpí ani nejmenší odpor a krutě vystoupí vůči každému, kdo se jim nelíbí. Je velmi těžké je posuzovat, protože nemůžeme nikdy dost dobře odhadnout, na co a jak budou právě reagovat. Někdy očekáváme, že budou laskaví a ochotní, ale oni jsou právě uštěpační a zlostní. A když nečekáme od nich nic dobrého, přímo srší ochotou pomoci. Skoro současně mají chuť pomáhat i ničit.
Velice jim záleží na přátelích. Pro kamaráda jsou ochotni obětovat vše a nic jim není příliš drahé, chtějí-li ho vidět spokojeného. Ale horší je to s tím, kdo se jim znelíbí. Ten pocítí nepřátelství se vší důslednou krutostí. Dovedou se velmi mstít a této své vlastnosti nikdy neváhají využít. Dokáží hanět člověka na každém kroku, jen aby ho znemožnili. V tomto ohledu jsou velmi neúprosní.
Ví se také o nich to, že rádi někoho sledují. A třebaže si nejednou říkají, že to už víckrát neudělají, přece neodolají, neboť je to jejich chorobná vlastnost. Jsou náramně zvědaví. Musí se dozvědět pravdu o soukromém životě osob, o které mají zájem. V tomto případě však nejde o nepřátelství, je to spíš špehování ze zábavy.
Všichni lidé narození v tomto znamení si potrpí na pochvaly a uznání. Chtějí stále slyšet, že jejich myšlení a výkony jsou uznávané. Také s lidmi sympatizují často jen podle míry lichocení. Umějí je okouzlit a ovládnout. Lidi, kterým by se měli podřídit, vůbec nesnášejí. Proto se nejraději přátelí s osobami, které se jim duševně nevyrovnají. Potřebují, aby byli obdivováni. Když se sejdou s člověkem stejně duševně vyspělým, hned je oheň na střeše. Hledají příčinu, aby se mohli pohádat. Používají urážlivého humoru, neboť rádi provokují nepřátele.
Jejich typickou vlastností je velká genialita, projevující se slovy i skutky. Mají vždy nové a podivné nápady, často velmi dobré, ale nedokáží je realizovat. Ve společnosti jsou velmi zábavní a oblíbení. Svými způsoby každého upoutají. Zajímají se také o mystické věci.

Láska
Jejich milostné city se velmi brzy probouzejí. Jsou tak vášniví, že se někdy neovládají. Smysl pro erotiku jim někdy nadělá mnoho zla. Milují velmi vášnivě, nejvášnivěji ze všech jiných typů lidí. Pro lásku obětují vše. Když se zklamou, dokáží se úplně zřítit. V mnohých případech slepě poslouchají svého druha. Je pochopitelné, že pro druhé pohlaví jsou velmi přitažliví. Když se zamilují, jsou přímo neodolatelní a velmi těžké je vymotat se z kouzla jejich osobnosti. Když nenajdou druha, který by je dokázal zcela upoutat, stanou se záletnými. Když jdou za erotikou, neznají překážek.
Manželství uzavírají z lásky. Ale v mnohých případech tento svazek dlouho netrvá, neboť svého druha usouží. Jsou velmi žárliví a velmi nedůvěřiví. Pro jejich panovačnost a hašteřivost není možno s nimi dobře vycházet. Mají sklon k sadismu. Někdy vymýšlejí až nemožné věci, aby svého druha mohli trápit. Když je partner pro toto všechno opustí, je to pro ně těžká rána, která je může i zničit. Není to trápení z nenávisti, ale z lásky.
Mnoho je i takových, co se po bouřlivém milostném životě zcela zřeknou erotiky a věnují se umění anebo náboženství. Mezi lidmi narozenými v tomto znamení najdeme nejvíc náboženských fanatiků.
Když je Mars, který je vládcem tohoto znamení, nepříznivě ozářen, rodí se v tomto znamení lidé s nezřízeným životem, nepřirozenými choutkami, sklonem k orgiím a výtržnostem. Typické pro ně je, že si lásku uchovávají až do vysokého věku svého života.
Pro manželství se jim nejlépe hodí lidé narození ve znamení Raka nebo Ryb, protože sami jsou panovační a potřebují někoho, kdo by se jim dovedl přizpůsobit. Ale dobře se snesou i s osobou narozenou ve znamení Kozoroha. Najdou-li však osobu, které stojí Měsíc ve znamení Štíra, mohli by i s ní být štastni.

Dětství
Výchova dětí narozených v tomto znamení je velmi složitá. Jsou velmi hašteřivé, tvrdohlavé a poněkud falešné. Nesnášejí námitky, jsou velmi vzdorovité a nedisciplinované. Přitom každého hned odzbrojí svou velkou dobrotou. Jejich výchova vyžaduje moc přísnosti, ale to zase není vždy možné. Proto postačí, když budeme omezovat a podlamovat jejich krutost a špatné sklony. Jinak je třeba jim ponechat svobodnou vůli. Tyto děti už v mládí bývají vládci a tyrany. Je-li v domě víc dětí, jistě je bude ovládat dítě narozené ve znamení Štíra. Ostatní ho budou bez odporu poslouchat, protože se ho budou bát.
Ale bývá z nich i radost, neboť mají otevřenou povahu. Již jako malé přicházejí s moudrými a samostatnými náhledy. Mají dobrý pozorovací talent, bystrou mysl, jsou velmi vtipné a plné humoru. Je třeba podporovat jejich srdečnost a dobrotivost. Když jsou poslušné, pochvalme je, z pochvaly se vždy potěší a jsou nám vděčné za každé uznání.
Velmi brzy se v nich probouzejí sklony k erotismu. Rodiče udělají dobře, když je budou chránit před příliš včasnou zralostí. Když zpozorujeme, že se začínají zajímat o sexuální otázky, je třeba jim včas všechno vysvětlit a vhodným způsobem upokojit jejich zvědavost. Kdybychom to neudělali, začaly by hledat odpověď na tyto otázky někde jinde.

Povolání
Při volbě povolání je třeba vzít v úvahu, že lidé narození ve znamení Štíra dokáží ovládat jiné. Proto si musí vybrat takové povolání, které jim umožní uplatnit vrozené nadání. Mohou být dobrými důstojníky a vůdci. Jejich panovačnost nestrpí odpor. Na druhé straně zas velká dobrota, kterou projevují, jim zaručuje oblíbenost.
Obyčejně mají velké nadání pro medicínu. Když se jí věnují, mohou být z nich dobří chirurgové. Jejich osobní přitažlivost jim dobře poslouží v případě, až se stanou praktickými lékaři. Protože dokáží kombinačně myslit, všechno vidět pronikavě a jasně, jsou také dobrými diagnostiky a snadno zjistí původ choroby. Mezi nimi však najdeme i dobré malíře, dokonce i lyriky.

Nemoci
Po stránce zdravotní jejich jedinou citlivou oblastí jsou pohlavní ústrojí. Již jejich sklon k prostopášnému životu přináší s sebou mnoho nebezpečenství. Lehko dostávají zápaly a jsou náchylní k nákazám. Někdy se u nich vyskytne i střevní choroba nebo poruchy zažívacího traktu, ale to už je řídký zjev.
Ženy mívají velké poruchy v menstruaci, ale i normální průběh je poznačen silnými křečemi a bolestmi. Tehdy jsou nervově podrážděné, citlivé a velmi sklíčené.